Çınar Kasrı
Çınar Kasrı
0312 460 21 42
çınar. kasrı akşam
ÇINAR KASRI GÜNDÜZ
gündüz
AKŞAM
ÇINAR KASRI
 

KURUMSAL

ÇINAR KASRI

İncek'te 5000 metrekare alana kurulmuş tesisimizin 300 kişilik yemek kapasiteli kapalı alan, 1500 kişilik açık davet alanı ve 2 adet VİP odası bulunmaktadır. Özel organizasyonlar, düğün, nişan, şirket yemekleri, lansmanlar, toplantı ve seminerlerde hizmet vermek üzere bina ve bahçe özel olarak projelendirilmiştir. 2 kişiden 1500 kişiye kadar her türlü organizasyonda, organizasyon sahibinin isteklerine göre şekillenerek kişiye özel hizmet verebilecek bir mekan olarak tasarlanmıştır.

 

 

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU:

     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla ÇINAR GRUP ORGANİZASYON TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 

 

2)  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

     Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

-Kimlik

-Müşteri İşlem

 

 

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

-Kimlik

-Mesleki Deneyim

 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebebe dayalı olarak elden teslim ve ilgili formun doldurulması aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

 

Kişisel verileriniz;

 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

Amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz Özel Hukuk Kişilerine aktarılacaktır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki,

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme,

f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini isteme

haklarınızı içeren talebinizi, ÇINAR GRUP ORGANİZASYON TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’ne  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı iletebilirsiniz.

 

 

/

  Gallery Super-Sized

  Çınar Kasrı
   

  GALERİ

  Çınar Kasrı
   

  TALEP FORMU

  TARİH SEÇİNİZ

  TALEP FORMU DETAYI

   

  İLETİŞİM

     İncek Bulvarı Ersü Sokak No:6 İncek /ANKARA

     0312 460 21 42
     0312 460 2043(faxs)
  info@cinarkasri.com
  Çınar Kasrı
   

  İLETİŞİM FORMU

  Her türlü konuda görüşünüzü ve sorununuzu lütfen form aracılığı ile bize iletin. Mesajınız en kısa zamanda yanıtlanacaktır